Refugiați din Ucraina


Asistența medicală pentru persoanele refugiate din Ucraina cu protecție temporară acoperită din FAOAM


Persoanele refugiate din Ucraina cu protecție temporară pot accesa servicii medicale, acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, după cum urmează:


  1. Asistența medicală urgentă prespitalicească – se va acordă la apelul persoanei, altor persoane sau la cererea lucrătorilor medicali și se asigură în regim continuu, de la locul accidentului sau îmbolnăvirii și în timpul transportării până la transmiterea pacientului instituției medico-sanitare în cazul Urgențelor medico-chirurgicale majore și Urgențe de gradul II și III conform capitolului IV, secțiunea 1 din Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1387/2007, serviciile medicale vor fi prestate de IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”. Pentru informație suplimentară accesați linkul:

  1. Asistența medicală primară – se va acorda beneficiarilor de protecție temporară înregistrați la medicul de familie și include activități de profilaxie inclusiv vaccinare, de depistare precoce a maladiilor, de consultanță, cu scop curativ și de suport acordate de medicul de familie și echipa acestuia, conform capitolului IV, secțiunea a 2-a din Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, serviciile medicale vor fi prestate de prestatorii de asistență medicală primară contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Pentru informație suplimentară accesați linkul:

  1. Asistență medicală specializată de ambulator – se va acorda conform capitolului IV, secțiunea a 3-a din Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală de medicii specialiști și va consta în consultație medicală, prescrierea cu scop de diagnostic a investigațiilor de laborator și instrumentale, tratament în cazul maladiilor, luarea la evidentă medicală și supravegherea în dinamică, serviciile medicale fiind prestate de prestatorii de asistență medicală specializată de ambulator, totodată persoanele cu protecție temporară vor beneficia de servicii de dializă în condiții de ambulator și de staționar, de asistență medicală stomatologică de urgență, serviciile fiind prestate de prestatorii publici de asistență medicală specializată de ambulator, de asistență stomatologică și servicii de dializă contractați de CNAM. Pentru detalii accesați linkul:
  1. Asistența medicală spitalicească – se va acorda persoanelor prin internare în spital în cazurile de Urgențe medico-chirurgicale majore și Urgențe medico-chirurgicale de gradul II și III din Anexa nr.1 la Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și, vor fi prestate de către prestatorii publici de asistență medicală spitalicească, pentru persoanele care vor fi internate cu Sindrom coronarian acut și Infarct miocardic acut serviciile medicale vor fi prestate și de prestatorii privați de servicii medicale contractați de CNAM pentru programul special „Cardiologie intervențională”. Anexa nr.1 vezi aici:

Sari la conținut