Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 


Lista părților interesate despre procesul decizional

 

1. AmCham Moldova;

2. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității;

3. Uniunea Avocaților din Republica Moldova;

4. Liga Națională a Notarilor din Republica Moldova;

5. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova;

6. Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova;

7. Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova;

8. Avocatul Poporului;

9. A.O. „Liga medicilor” din Republica Moldova;

10. Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova;

11. A.O. „Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”;

12. Instituțiile medico-sanitare ce prestează servicii medicale în conformitate cu actele normative în vigoare;

13. Organizațiile societății civile partenere în domeniul sănătății 

(http://msmps.gov.md/sites/default/files/lista_osc_partenere_in_domeniul_sanatatii_0.pdf)

 

 

Loading ...