Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Campanie de comunicare despre excluderea poliței de AOAM pe suport de hârtie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) organizează până pe 31 martie 2019 campania anuală de informare a populaţiei despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), acţiune susţinută de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Obiectivul principal al campaniei constă în informarea persoanelor asigurate despre faptul că nu mai sunt obligate să prezinte poliţa medicală pe suport de hârtie pentru a beneficia de servicii medicale şi medicamente compensate. CNAM ţine evidenţa persoanelor asigurate în format electronic prin intermediul unui sistem informaţional specializat. Astfel, la accesarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate, la internarea în spital, cetăţenii urmează să prezinte doar buletinul de identitate sau actul de identitate provizoriu, în baza căruia lucrătorii medicali autorizaţi verifică statutul persoanei în sistemul informaţional.

În cadrul campaniei, cetăţenii sunt informaţi şi despre faptul că îşi pot verifica statutul de persoană asigurată pe site-ul cnam.md, la rubrica „Verificarea statutului AOAM”.

Printre activităţile campaniei se numără întruniri de informare a grupurilor-ţintă, difuzarea mesajelor în presa scrisă şi online, în social media. La posturi TV şi radio, pe ecranele amplasate în instituţiile medicale vor fi difuzate spoturi în limbile română şi rusă.

 

 

 

 

 

Loading ...