Componența CA


Componența Consiliului de Administrație


Consiliul de administrație al CNAM

 

    Consiliul de administrație este organul suprem de administrare al CNAM, ce susține interesele tuturor asiguraților în raport cu conducerea instituției și garantează corectitudinea și echitatea socială în realizarea asigurării obligatorii de asistență medicală.

    Consiliul de administrație al CNAM include 11 membri – trei reprezentanți ai Guvernului (câte un reprezentant al Cancelariei de Stat, al Ministerului Sănătății și al Ministerului Finanțelor), trei reprezentanți ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, trei reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, un reprezentant al organizației profesionale a lucrătorilor medicali și farmaceutici și un reprezentant al organizațiilor de protecție a drepturilor pacienților, înaintați de către instituțiile și organizațiile respective. Componența nominală a Consiliului de administrație se aprobă de către directorul general al CNAM.

 

   Componența nominală a Consiliului de administrație al CNAM
(aprobată prin Ordinul directorului general al CNAM nr. 275-A din 27.10.2021, cu modificările ulterioare)

 

Artur MIJA secretar general al Guvernului, președinte al Consiliului de Administrație
Ion PRISĂCARUsecretar de stat, Ministerul Sănătății, vicepreședinte al Consiliului de Administrație
Vasile BOTICAșef Direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor
Ana GROZA director executiv al Asociației investitorilor străini
Victor BACIU manager de politici, Asociația patronală Camera de Comerț Americană din Moldova
Elena GHERBOVȚAN director executiv al Asociației patronale a antreprenorilor de dispozitive medicale și echipamente de laborator „DISMED”
Sergiu SAINCIUC vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
Aurel POPOVICI președinte al Federației sindicale „SĂNĂTATEA” din Moldova
Margareta STRESTIAN președinte al Federației sindicatelor lucrătorilor din industria chimică și resurse energetice din Republica Moldova
Ghenadie CUROCICHIN președinte al Asociației medicilor de familie din Republica Moldova
 – reprezentantul organizațiilor de protecție a drepturilor
pacienților
Loading

Sari la conținut