Consiliul de administrație 


Consiliul de administrație al CNAM are următoarele atribuții: 


 1. trasarea direcțiilor principale de activitate ale Companiei și supravegherea respectării echității sociale în realizarea asigurării obligatorii de asistență medicală;
 2. examinarea rapoartelor trimestriale privind încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a persoanelor fizice, a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, precum și a rezultatelor evaluării și monitorizării prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice contractați de către Companie;
 3. aprobarea prezentării Ministerului Sănătății în modul stabilit a proiectului legii anuale cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală;
 4. luarea deciziilor privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cu scadență în același an bugetar;
 5. aprobarea regulamentelor de asigurări și reasigurări, cu determinarea mărimii primelor, modului de formare și distribuire a fondurilor respective în conformitate cu legislația în vigoare pe toate tipurile de asigurări, care au atribuție la medicină și sănătate (cu excepția asigurării obligatorii de asistență medicală);
 6. aprobarea programelor, regulamentelor și instrucțiunilor necesare vizând competențele Companiei în ceea ce privește realizarea asigurării obligatorii de asistență medicală;
 7. aprobarea proiectului devizului de venituri și cheltuieli al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul respectiv, precum și a modificărilor la deviz;
 8. aprobarea raportului anual privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;
 9. autorizarea casării mijloacelor fixe ale Companiei;
 10. informarea opiniei publice despre activitatea Companiei;
 11. prezentarea spre aprobare în Guvern a propunerilor cu privire la structura teritorială (ramurală) a Companiei, sistarea activității Companiei, formarea comisiei de lichidare și aprobarea balanței de lichidare.

Loading

Sari la conținut