Petiții / Petiții online


Petiții / Petiții online


Reglementare
Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.

Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.
Prin cerere se solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative.
Prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.
Prin propunere se urmărește realizarea de către autoritatea publică a unor acțiuni de interes public.

Petiţia trebuie să conţină informaţii privind:
– numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
– domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
– denumirea autorității publice;
– obiectul petiției și motivarea acesteia;
– semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

Petiția poate fi depusă:
– prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei” la adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46, MD-2012;
– în cutia poştală amplasată la sediul central al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Petiția online poate fi depusă:
– electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa petitii@cnam.gov.md;
În cazul petiției expediate în formă electronică, aceasta trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerinţelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 – nu vor fi examinate.

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:
• Codul administrativ al Republicii Moldova;
• Legea privind accesul la informație;
• Legea privind semnătura electronică și documentul electronic;


Loading

Sari la conținut