Prima de asigurare 


Prima de asigurare 


Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală reprezintă sumă fixă sau contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului persoanei asigurate conform legislației.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se stabilește pentru anul 2024 în mărime de 9,0%.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se stabilește pentru anul 2024 în mărime de 12636 lei.

Pentru persoanele care achită prima în termen legal, până la 31 martie, se stabilesc unele facilități la achitarea primei:

  • Proprietarii de teren cu destinație agricolă – vor achita suma de 1014 lei,
  • Fondatorii de întreprinderi individuale și gospodării țărănești; titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă; persoanele fizice care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură; persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal; alți cetățeni ai Republicii Moldova, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii de protecție internațională, care nu sunt angajați și nu fac parte nici din una din categoriile enumerate și nu sunt asigurați de Guvern, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puțin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar); străinii cărora li s-a acordat dreptul de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activități umanitare, de voluntariat sau religioase – vor achita suma de 2028 lei;
  • Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor – vor achita suma de 1622 lei;
  • Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității; persoanele care exercită independent profesiunea de medic de familie – vor achita suma de 4056 lei.

Achitarea primei de AOAM se face prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (mpay.gov.md) care poate fi accesat și pe pagina www.cnam.md.

Aveți mai multe posibilități de achitare a primei de AOAM, și anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată, la ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poștale.

Doritorii de a achita prima AOAM cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze pașii necesari, în funcție de modalitatea de achitare. Menționăm că și cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot achita prima de asigurare prin MPay.

În cazul plăţii prin serviciul MPay nu e nevoie de prezentat dovada achitării la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

Dacă întâmpinați neclarități la achitarea primei de AOAM Vă adresați la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM  din raza de deservire, cu buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenență la una dintre categoriile de persoane care au obligația de a se asigura în mod individual.


Loading

Sari la conținut