Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Coordonatorul procesului de consultare publică

Responsabil de coordonarea procesului de consultare publică în cadrul CNAM: 

dna Diana Șarco, şef Serviciu elaborarea actelor normative în cadrul Direcţiei juridice, 

mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab nr.46, tel.0 22 78 02 96

Loading ...