Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Întrebări frecvente
Скажите,пожалуйста,если временно не начисляется зарплата (больше двух месяцев) надо ли дезактивировать полисы сотрудников.Предприятие не закрылось.Спасибо за ответ.
13.01.2010 | Tatiana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform alin.(8) din art.17 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, acţiunea poliţelor de asigurare se suspendă dacă, după expirarea a două luni de la data de achitare stabilită, primele de asigurare nu au ajuns pe contul asigurătorului, adică a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Care este suma pentru plata asigurarii obligatorii medicale in cazul avocatilor si daca pot facilita de scutiri, in calitate de ce persoane (fizica sau juridica) avocatul achita contributia.
12.01.2010 | Valentin
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform pct.2 din anexa nr.2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, avocaţii fac parte din categoriile de persoane ce achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi pentru această categorie de plătitori (avocaţi), conform legislaţiei, nu sunt prevăzute careva scutiri şi facilităţi.

Totodată menţionăm că, persoanele ce practică activitatea de avocat şi concomitent sînt şi persoane angajate vor achita prima de asigurare atît în sumă fixă cît şi în cotă procentuală la salariu şi la alte recompense.

Sint student,evident ca am polita medicala asigurtata de stat.Sint angajat mi se retine din salariu un procent oarecare pentru polita medicala si astfel polita nu mi se elibereaza pentru ca detin pe cea de student.Am o intreprindere individuala si tot trebuie sa procur polita. Va rog sa ma explicati in aceasta situatie.Va multumesc anticipat!
12.01.2010 | Pislaru Corneliu
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.4, alin.(4), lit.h) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27.02.1998, Guvernul are calitate de asigurat pentru unele categorii de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova, inclusiv studenţi. În condiţia cînd, Dumneavoastră sunteţi angajat, respectiv nu întruniţi această cerinţă şi urmează să achitaţi prima de asigurare din salariul primit.  

Totodată, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, stabileşte că fondatorii de întreprinderi individuale, ce concomitent au statut de persoane angajate, nu fac parte din categoriile de persoane ce urmează să achite prima de asigurare în sumă fixă.

Reieşind din cele menţionate mai sus, persoana care începînd cu 01.01.2008, se atribuie concomitent la următoarele categorii de plătitori ca: student, angajat şi fondator de întreprindere individuală urmează să achite prima de asigurare numai în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense.

Добрый день, скажите пожалуйста, должны ли платить взносы обязательного медецинского страхования учредители индивидуальных предприятий, если да в каком размере и сроки выплаты? Заранее Спасибо.
11.01.2010 | Oliga
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, fondatorii de întreprinderi individuale, ce concomitent au statut de persoane angajate, vor achita prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense.


Fondatorii de întreprinderi individuale persoane neangajate, fac parte din categoriile de plătitori prevăzute la lit.b) pct.1 din anexa nr.2 al aceleiaşi Legi şi, respectiv, urmează să achite prima de asigurare în sumă fixă în valoare absolută. Mărimea primei de asigurare pentru aceste categorii de persoane este stabilită în Legea fondurilor AOAM pe anul 2010, nr.128 din 23.12.2009, în sumă de 2 478 lei. Menţionăm că, persoanele fizice ce vor achita prima de asigurare stabilită în sumă fixă pînă la data de 31.03.2010 vor beneficia de o reducere în mărime de 50 %.

 As vrea sa stiu cit timp e valabila polita de asigurare medicala , daca am primito gratis fiind insarcinata . Inainte de sarcina nu am fost angajata la nici un serviciu. 
08.01.2010 | Lena
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
   Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală eliberată gravidelor, parturientelor şi lăuzelor este valabilă pe termenul gravidităţii, parturienţei şi lăuzei, rămas de la data eliberării poliţei de asigurare, calculat în baza înscrierilor din carnetul medical perinatal, eliberat de medicul de familie la care este înregistrată persoana.

   După expirarea termenului de valabilitate a poliţei de asigurare persoana este obligată să achite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de 15 zile de la data expirării valabilităţii poliţei de asigurare, eliberate ca gravidă, parturientă şi lăuză, în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase pînă la sfârşitul anului de gestiune ca mai apoi să-i fie eliberată poliţa de asigurare pentru anul respectiv de gestiune. 

bună ziua! vreau să vă adresez aşa o întrebare, sînt însăcinată şi recent am aflat că se permite de a trece unele analize la infecţii urogenitale gratis pe bază de poliţă, aş dori să cunosc la care din ele şi dacă această informaţie este veridică, am întrebat medicul ginecolog dar ea mia spus că acum e sfîrşit de an şi nu sînt fonduri şi va trebue să le achit, aş dori să aflu unde este afişată lista analizelor gratiute pe baza poliţei, purşisumplu în majoritatea cazurilor cînd merge vorba de ceva gratis medicii speculează cu asta spre exemplu în spitale mint că pe poliţă poţi fi internat nu mai mult de 7 zile, vă mulţumesc de asistenţă şi grija dumneavoastră şi aştept răspunsul!
10.12.2009 | Boldişor Olga
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

     Compania Naţională de Asigurări în Medicină (Companie) a precăutat mesajul D-stră referitor la încălcarea drepturilor la asistenţă medicală în volum deplin şi calitativ, cap. III, art 11, p. 1(c) a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr.1585-XIII din 27.02.98.

    În limita competenţei sale, Compania vă comunică, că toate serviciile medicale, inclusiv lista investigaţiilor, sunt enumerate şi stipulate în Programul Unic aprobat prin Hotărîre de Guvern nr.1387 din 10.12.2007 şi de  Normele metodologice de aplicare în a. 2009 a Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companie nr. 473/213-A din 10.12.2008.         Persoana asigurată are dreptul la indicaţia medicului de familie sau a medicului specialist, la toate serviciile medicale stipulate în documentul susnumit.
Lista investigaţiilor medicale disponibile din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, precum şi Programul Unic cu normele metodologice sunt afişate  în toate instituţiile medicale la loc vizibil, de asemenea, această informaţie este disponibilă la accesarea paginilor web a Companiei şi Ministerului Sănătăţii (www.cnam.md şi www.ms.gov.md).
Referitor la o eventuală durată fixată de internare în spital, Vă informăm că, durata de internare în spital, în fiecare caz concret, este individuală şi depinde de starea sănătăţii pacientului, de indicatorii ce caracterizează funcţiile vitale ale organismului şi riscul epidimiologic, care argumentează necesitatea tratamentului în condiţii de spital. Decizia referitor la durata tratamentului în condiţii de spital, în fiecare caz concret, se ia de către medicul curant şi/sau consiliul medical, pe baza standardelor (protocoalelor) de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii.
  Referitor la motivul invocat, precum că “nu sunt fonduri”, Vă comunicăm că fondurile financiare ale Companiei sunt acumulate şi repartizate uniform pe parcursul anului şi la moment nu există nici o premiză pentru afirmaţii precum că fondurile sunt epuizate, deci această afirmaţie este nefondată.

  Pentru o intervenţie mai promtă în soluţionarea problemelor abordate de Dstră, Vă propunem să ne comunicaţi date mai concrete în care instituţie sunteţi la evidenţă, precum şi medicii (sau persoanele de răspundere) de la care a survenit informaţia.

In caz daca angajatul a pierdut polita de asigurare, cum procedeaza?
09.12.2009 | Rusu Olga
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Punctul 30 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative", stabileşte modalitatea de obţinere a unei noi poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul pierderii poliţei precedente şi anume:

   „În cazul pierderii poliţei de asigurare, de tip vechi, persoana asigurată este obligată să anunţe Agenţia, personal sau prin intermediul asiguratului, despre pierderea poliţei de asigurare, cu prezentarea copiei avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea acesteia. Persoanei respective i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare care se înregistrează. Poliţa anterioară se anulează din Registrul de evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală al Agenţiei sau al CNAM. In cazul pierderii poliţei de asigurare, eliberate automatizat, persoanei asigurate i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare cu acelaşi număr".
spuneti va rog daca polita de asigurare oferita la universitate, e valabila dupa terminarea universitatii?
08.12.2009 | Betisor Olga
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
   Conform art.4, alin.(4), lit.e) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.l585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, studenţii din învăţământul superior universitar cu învăţământ de zi fac parte din categoriile de persoane neangajate pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.
   Totodată, prevederile pct.20, lit.a), subpunctul 5) din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative", menţionează că termenul de valabilitate a poliţelor de asigurare eliberate studenţilor din învăţământul superior universitar cu învăţământ de zi este stabilit pînă la data de 31 august al anului de gestiune în care se preconizează absolvirea instituţiei respective de învăţămînt.
    Reieşind din cele menţionate mai sus, studenţii din învăţământul superior universitar cu învăţământ de zi au statut de persoane asigurate din contul statului numai pînă la data menţionată mai sus.

Persoana a fost angajata prin cumul la data 16.10.09,  In lista de evidenta niminala a pers. angajate nu l-am introdus. Spunitiim va rog, cum sa procedez corect in acest caz?
06.12.2009 | Elena
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

 În cazul în care persoana angajată nu a fost introdusă în lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, persoana responsabilă de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din cadrul instituţiei, organizaţiei (administratorul sau persoana numită prin ordin) va prezenta suplimentar la Agenţia Teritorială o listă cu includerea persoanei respective. Atenţionăm faptul că în cazul depăşirii termenelor stabilite de legislaţie pentru prezentarea listelor respective, este posibilă aplicarea sancţiunii administrative.

Care sunt documentele necesare pentru a inregestra SRL nou formata la AT
06.12.2009 | SVETLANA BRINZA
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

  Conform Acordului privind furnizarea informaţiei din Registrul de stat al unităţilor de drept, încheiat între Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale la 22.06.05 şi modificat prin acordul adiţional nr.1 din 07.07.09, întreprinderea, instituţia, organizaţia nou creată se consideră înregistrată în calitate de Asigurat la CNAM la data înregistrării de stat şi obţinerii Înştiinţării despre înregistrare la CNAM, eliberată la momentul înregistrării de stat.

  După înregistrare, Asiguratul va comunica în scris agenţiei teritoriale a CNAM în a cărei rază teritorială se află sediul Asiguratului despre angajarea personalului pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea şi va achita primele de asigurare în mărimea, modul şi termenele stabilite de legislaţie.
Pentru ridicarea poliţelor de asigurare pentru persoanele angajate se prezintă administratorul sau persoana desemnată prin ordin ca fiind responsabilă de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cu prezentarea următoarelor documente:
a) Fişa contribuabilului (formular 2-15/f);
b) Certificatului de înregistrare de stat cu atribuirea IDNO (original şi copie);
c) Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate;
d) Ordinul de numire în funcţie a persoanei responsabile;
e) Ştampila;
f) Discheta / CD / flash.
As dori detalii referitor la noua masura conform careia cetatenii republicii vor fi verificati la frontiera daca poseda asigurare medicala. As dori de asemeni sa stiu unde gasesc textul adoptat de legislativ privind aceasta masura. Va multumesc anticipat.
06.12.2009 | Valeria Cotovan
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Măsura respectivă a fost prezentată în proiect spre avizare Companiei. După adoptarea actului legislativ respectiv, va fi elaborat şi mecanismul de realizare a acestuia.

Am asa o intrebare, Intreprinderea la momentul de fata nu lucreaza,adica nu are activitate si corespunzotor nu vireaza la buget primele medicale.O angajata,care se afla in concediu de maternitate s-a adresat cu rugamintea sa prelungim polita de asigurare.Cu ce noi putem sa o ajutam.
06.12.2009 | Munteanu Petru
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Conform scrisorii Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie CPS-9 nr.246 din 13 martie 2009, persoanele angajate ce se află în concediul de îngrijire a copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani şi de la 3 pînă la 6 ani beneficiază de poliţa de asigurare.

   Potrivit art.27 alin.(3) din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII  din  02.04.1996, de competenţa Comisiilor parlamentare permanente ţine emiterea avizelor consultative în vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei. De asemenea, conform art.111 (97) din acelaşi act legislativ, controlul asupra executării legii de către organele şi persoanele competente, precum şi determinarea eficienţei acţiunii legii revin, de regulă, comisiei permanente de profil asistate de Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului.
   Reiesind din prevederile legale mentionate mai sus, pina la modificarea legislatiei sau expunerea de catre comisia parlamentara de profil a unei alte opinii, atit angajatorii cit si agentiile teritoriale ale Companiei urmeaza sa aplice cele expuse in scrisoarea mentionata.
Mi-a fost eliberata polita de asigurare medicala la facultate valabila pina in iulie 2009, fiind studenta am nascut (30.03.2009). As vrea sa stiu care este procedura cu asigurarea in situatia mea. Pot beneficia gratis de asigurare medicala gratis pe perioada ingrijirii copilului sau e necesar sa achit txa pentru asigurarile medicale.
06.12.2009 | Vica
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.4 al Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” sînt stabilite categoriile de persoane neangajate pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul. La moment, persoanele neangajate care îngrijesc copiii nu sînt incluse în categoriile respective.

Astfel, D-voastră urmează să achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în valoare absolută.

Totodată, Vă informăm că în conformitate cu art.23 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, persoanele fizice care pe parcursul anului de gestiune se includ în una din categoriile prevăzute la anexa nr.2 a prezentei legi, vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de 15 zile de la data includerii în categoria respectivă, în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune. Dacă Dstră nu aţi respectat termenul indicat, suplimentar la prima de asigurare, veţi achita sancţiunile stabilite de legislaţie. Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la agenţia teritorială care deserveşte teritoriul unde aveţi domiciliul.

pt. o firma noua, care este procedura de inregistrare la CNAM, pt. ca pe viitor sa putem solicita polite de asig medic pt. angajati
06.12.2009 | Aromela
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform Acordului privind furnizarea informaţiei din Registrul de stat al unităţilor de drept, încheiat între Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale la 22.06.05 şi modificat prin acordul adiţional nr.1 din 07.07.09, întreprinderea, instituţia, organizaţia nou creată se consideră înregistrată în calitate de Asigurat la CNAM la data înregistrării de stat şi obţinerii Înştiinţării despre înregistrare la CNAM, eliberată la momentul înregistrării de stat.

După înregistrare, Asiguratul va comunica în scris agenţiei teritoriale a CNAM în a cărei rază teritorială se află sediul Asiguratului despre angajarea personalului pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea şi va achita primele de asigurare în mărimea, modul şi termenele stabilite de legislaţie.

Pentru ridicarea poliţelor de asigurare pentru persoanele angajate se prezintă administratorulsau persoana desemnată prin ordin ca fiind responsabilă de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cu prezentarea următoarelor documente:
a) Fişa contribuabilului (formular 2-15/f);
b) Certificatului de înregistrare de stat cu atribuirea IDNO (original şi copie);
c) Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate;
d) Ordinul de numire în funcţie a persoanei responsabile;
e) Ştampila;
f) Discheta / CD / flash.
Nume:
E-mail:
Mesaj:
 
Verificare: