Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Întrebări frecvente
daca ai cota pretul politei scade la ~600 lei dar daca in timpul anului cota este cadonata ramine valabila polita de asigurare?
19.02.2010 | Dima
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
Conform lit.a) pct. 1 din anexa nr.2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.l593-XV din 26.12.2002, proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, sunt obligaţi să achite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie.
 
Totodată pct.20 lit.a) pct 2 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 stabileşte, că valabilitatea poliţei de asgurare pentru persoanele fizice ce se asigură în mod individual se va indica data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune.
Reeşind, din cele menţionate mai sus poliţa DVS este valabilă pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune, indiferent de faptul dacă a fost donată cota de pămînt sau nu.
 
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, если индивидуальный предприниматель трудоустроен официально на другом предприятии и работодатель предоставляет все отчетности и оплачивает в соответствии с законодательством медицинское страхование, должен ли индивидуальный предприниматель предоставить в CNAM какие-либо документы? Какие именно и в какие сроки?
17.02.2010 | Irina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform Acordului privind furnizarea informaţiei din Registrul de stat al unităţilor de drept, încheiat între Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale la 22.05.05 şi modificat prin acordul adiţional nr.l din 07.07.09, întreprinderea instituţia, organizaţia nou creată se consideră înregistrată în calitate de asigurat al CNAM la data înregisrării de stat şi obţinerii înştiinţării despre înregistrarea la CNAM, eliberată la momentul înregistrării de stat.

După înregistrare, Asiguratul va comunica în scris agenţiei teritoriale a CNAM în a cărei rază teritorială se află sediul Asiguratului despre angajarea personalului pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea şi va achita în folosul persoanelor angajate primele de asigurare în mărimea, modul şi termenele stabilite de legislaţie.
 
ce se întîmplă cu poliţa, dacă  angajatul întreprinderii şi-a luat concediu din cont propriu de lungă durată şi, după o lună de activitate în 2010, a plecat peste hotarele ţării?
08.02.2010 | Iurie
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.6, alin.(4), lit.f) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.l585-XIII din 27.02.1998, acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală încetează în cazul acordării concediului neplătit cu o durată mai mare de o lună.

In cazul notarului privat care nu are angajati, se achita numai prima de asigurarea medicala in suma fixa, sau trebuie achitate si 3,5% din venitul notarului si  daca trebuieprezentate careva dari de seama pentru notarul privat.  
01.02.2010 | tatiana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform pct.2 din anexa nr.2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, notarii fac parte din categoriile de persoane ce achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

Notarii vor achita primele de asigurare în mărime procentuală în cazul în care au persoane angajate şi persoane cărora li se achită alte recompense (art.3, pct.3,4 din Anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002). Baza de calcul nu este venitul notarului, ci fondul de retribuire a muncii şi de achitare a altor recompense.

Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED) se prezintă şi în cazurile cînd nu se calculează şi nu se achită primele (cu 0).

 Buna ziua. Daca vine un cetatean strain in Rep. Moldova, el poate achizitiona polita noastra de asigurare, da? ce perioada de timp acopera aceasta asigurare? Ce fel de cazuri? Cit ar costa asigurarea? Astept un raspuns rapid, va rog. Va multumesc.
28.01.2010 | svetlana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.9 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală în baza poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:

- cetăţenii străini şi apatrizii cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă;
- cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel.
Atît timp cît nu sunt întrunite aceste condiţii, cetăţeanul străin nu poate obţine poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Pentru consultaţii suplimentare Vă puteţi adresa la companiile de asigurări care practică asigurarea facultativă de sănătate.

Ce trebuie de prezentat la cnam cind se modifica numele de familie
27.01.2010 | Preguza Oxana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

În cazul schimbării numelui, persoana asigurată este obligată să-şi schimbe poliţa de asigurare personal sau prin intermediul asiguratului.  

În I-ul caz – dacă nu este angajată, urmează să se adreseze la Agenţia Teritorială a CNAM ce deserveşte teritoriul unde are domiciliul pentru a schima poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu prezentarea obligatorie a actelor ce confirmă schimbarea numelui (buletinului de identitate, certificatul de căsătorie, etc.).

În cazul II – schimbarea poliţei de asigurare se efectuează prin intermediul angajatorului, căruia i se vor prezenta copiile actelor ce confirmă schimbarea numelui.

Va rog sa-mi explicati daca pentru bolnavi cu hepatita C exista compensatii pe medicamente
26.01.2010 | Olga Dacina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   În cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (în continuare AOAM) şi în concordanţă cu diagnosticul stabilit de hepatită virală C, la prescrierea medicului de familie, puteţi beneficia în condiţii de ambulator de medicamente compensate parţial, incluse în „Lista medicamentelor compensate din fondurile AOAM”, aprobată prin Ordinul comun a Ministerului Sănătăţii RM şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.352/153-A din 05.09.2008, publicată la adresele web www.ms.md şi www.cnam.md.

При наличии полюса обязательного медицинского страхования нужно ли платить за услуги по проставлению капельницы? (медикаменты свои собственные) И можно ли воспользоваться полюсом выданном в г. Комрат при лечении в г. Хынчешть? Заранее благодарен.
26.01.2010 | Лянка Денис
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   В соответствии с Методологическими нормами по применению Единой программы обязательного медицинского страхования, пункт 25, утвержденными совместным приказом Министерства Здравоохранения и Национальной Медицинской Страховой Компанией, № 522/207 от 24.12.2009, обеспечение медицинскими расходными материалами осуществляется за счёт учреждения первичной медицины на основании направления семейного врача, у которого Вы зарегистрированы и который обязан организовать оказание первичной медицинской помощи (пункты 17 и 18).   

   В других медицинских учреждениях, на основе страхового медицинского полиса, Вы можете получить медицинскую помощь только в срочных и неотложных случаях.

Cum pot sa prelungesc polita? Cat ma costa? Unde o pot prelungi?
21.01.2010 | Eugeniu
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Pentru a răspunde la întrebarea Dstră, este necesar de a concretiza careva momente:

1) cînd aţi obţinut poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi în calitate de ce (persoană asigurată din contul statului, angajat, persoană ce se asigură în mod individual);
2) cînd şi din ce cauză poliţa a fost suspendată;
3) care este statutul Dstră la momentul actual (sunteţi angajat, şomer, etc. )
Buna ziua... Sotia mea este insarcinata in saptamina a 28-a si nu este angajata in cimpul de munca. Este ea oare asigurata medical? si daca da atunci cit timp va fi asigurata medical inca?
21.01.2010 | manoli
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
  Conform art.4, alin.(4), lit.h) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, gravidele, parturientele şi lăuzele neangajate fac parte din categoriile de persoane pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.
Totodată, prevederile pct.20, lit.a), subpunctul 5) din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”, menţionează că poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală eliberată gravidelor, parturientelor şi lăuzelor este valabilă pe termenul gravidităţii, parturienţei şi lăuzei, rămas de la data eliberării poliţei de asigurare, calculat în baza înscrierilor din carnetul medical perinatal, eliberat de medicul de familie la care este înregistrată persoana.

  Reieşind din cele menţionate mai sus, soţia D-stră urmează să se prezinte cu carnetul medical perinatal, eliberat de medicul de familie la care este înregistrată, la Agenţia teritorială a CNAM pentru a ridica poliţa de asigurare. 

Spuneti-mi va rog care sunt obligatiile celor care au polite de asigurare medicala ?
20.01.2010 | Andrei
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.11 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, persoana asigurată este obligată:

a) să păstreze poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi să o prezinte în cazul cînd se adresează prestatorului de servicii medicale;
b) să achite direct prestatorului de servicii medicale, la momentul acordării asistenţei medicale, acea parte din costul serviciilor medicale ce i-au fost acordate peste volumul prevăzut în Programul unic.
c) să fie înregistrată la un medic de familie.
trimiteti-mi va rog  in baza la ce act normativ stabilesc controlorii dumnevoastra termenul  de  înlaturare a neajunsurilor depistate  la institutiile medicale sau unde pot gasi acest act vă multumesc
19.01.2010 | igor
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

În conformitate cu prevederile pct.11 lit.l) şi g) a Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (Companie) aprobat prin HG RM Nr.156 din 11.02.2002 (Monitorul Oficial al RM nr.27-28/232 din 21.02.2002), Compania are dreptul să elaboreze instrucţiuni şi să emită dispoziţii ce ţin de reglementarea activităţii sale, precum şi să determine modul optim de perfectare şi evidenţă a operaţiunilor de asigurări. Reieşind din acestea, la data de 11.08.2003, în baza Ordinului Directorului general al Companiei nr.57 a fost aprobat „Regulamentul cu privire la efectuarea controlului prestatorului de servicii medicale de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale” care conţine toate reglementările ce vizează procedura de efectuare a controlului prestatorilor, inclusiv şi termenii de înlăturare a neajunsurilor, înaintaţi de Directorul general al Companiei.

Am schimbat numele. Cum se schimb si unde polita?
16.01.2010 | Olga
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

  În cazul schimbării numelui, persoana asigurată este obligată să-şi schimbe poliţa de asigurare personal sau prin intermediul asiguratului.  
  În I-ul caz – dacă nu este angajată, urmează să se adreseze la Agenţia Teritorială a CNAM ce deserveşte teritoriul unde are domiciliul pentru a schima poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu prezentarea obligatorie a actelor ce confirmă schimbarea numelui (buletinului de identitate, certificatul de căsătorie, etc.).

  În cazul II – schimbarea poliţei de asigurare se efectuează prin intermediul angajatorului, căruia i se vor prezenta copiile actelor ce confirmă schimbarea numelui.

Buna ziua! Am as intrebare, sunt angajata intr-un spital municipal,am asigurare medicala de acolo, in prezent ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani, care se inceheie peste o luna, dar sunt insarcinata cu al 2-a copil. Medicul genicolog spune ca dupa ce copilul va implini 3 ani si imi iau concediul neplatit pina la 6 ani, polita mea nu va mai fi valabila, adica numai  daca voi lucra voi beneficia de polita. Cit de veridica este informatia? Va multumesc foarte mult!
14.01.2010 | Diana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform avizului Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie CPS-9 nr.246 din 13 martie 2009, persoanelor angajate, ce se află în concediul de îngrijire a copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani şi de la 3 pînă la 6 ani, li se păstrează dreptul la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin. Respectiv, acestea beneficiază de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

un proprietar de teren agricol este obligat sa aiba polita de asigurare in cazul in care el nu doreste aceasta polita, si daca el na procurat-o timp de 2ani trebuie sa achite amenda pentru ne procurarea ei.
14.01.2010 | sergiu
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Conform lit.a) pct.1 din anexa nr.2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari, sunt obligaţi să achite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie.

   Atenţionăm faptul că în cazul în care proprietarul nu şi-a onorat obligaţiunile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală stabilite prin Lege, acesta urmează să achite restanţa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, aprobat prin HG nr1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”.

Nume:
E-mail:
Mesaj:
 
Verificare: