Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Întrebări frecvente
Se poate ca fondatorul fiind si administrator neavind salariu la firma sa , sa i se dea  polita de asigurare gratis?
01.04.2010 | Stafi Dumitru
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.l593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, fondatorii de întreprinderi individuale, ce concomitent au statut de persoane angajate, vor achita prima de asigurare în forma de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense.

Fondatorii de întreprinderi individuale persoane neangajate, fac parte din categoriile de plătitori prevăzute la lit.b) pct.l din anexa nr.2 al aceleiaş Legi şi, respectiv, urmează să achite prima de asigurare în sumă fixă în valoare absolută. Mărimea primei de asigurare pentru aceste categorii de persoane este stabilită în Legea fondurilor AOAM pe anul 2010, nr. 128 din 23.12.2009, în sumă de 2478 lei.

Avocatii obligatoriu trebuie sa procure polite de asigurare de asistenta medicala? Aceste cheltuieli sint acceptate in scopul scopurile fiscale?  
26.03.2010 | Alexandru
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.l6,alin (1) art.22 pct.2 din anexa nr.2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.l593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc obligativitatea avocaţilor de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

De asemenea, comunicăm că potrivit art. 36 alin (6) din Codul Fiscal, se permite deducerea, în cuantumurile stabilite de legislaţie, a sumelor pentru prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate de angajator precum şi a sumelor PAOAM achitate de persoanele fizice asigurate conform legislaţiei. 

In cazul eliberarii persoanelor de la lucru, care este procedura de urmat pentru contabil? Care sunt termenele si modalitatea de anuntare a CNAM?
25.03.2010 | Dana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.27 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.l593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia unităţilor va comunica în scris agenţiei teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în a cărei rază teritorială se află sediul unităţii, despre concedierea angajatului pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc concedierea.

Modificările respective urmează a fi incluse în lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate care ulterior este prezentată Agenţiei Teritoriale, care deserveşte angajatorul. 

In cazul cind sotul ia concediu partial platit de ingrijire a copilului, noi pe cine trebuie sa informam de la Cnam si in formular ce cifra trebuie sa indicam
24.03.2010 | Alina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform scrisorii Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie CPS-9 nr.246 din 13 martie 2009, persoanele angajate ce se află în concediul de îngrijire a copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani şi de la 3 pînă la 6 ani beneficiază de poliţa de asigurare.

Potrivit art.27 alin.(3) din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, de competenţa Comisiilor parlamentare permanente ţine emiterea avizelor consultative în vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei. De asemenea, conform art. 111 (97) din acelaşi act legislativ, controlul asupra executării legii de către organele şi persoanele competente, precum şi determinarea eficienţei acţiunii legii revin, de regulă, comisiei permanente de profil asistate de Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului.

Reieşind din prevederile legale menţionate mai sus, pînă la modificarea legislaţiei sau expunerea de către comisia parlamentară de profil a unei alte opinii, atît angajatorii cît şi agenţiile teritoriale ale Companiei urmează să aplice cele expuse în scrisoarea menţionată.

Dupa ce am procurat polita de asigurare de la oficiul postal, in doua saptamini, am fost angajat si am primit polita de la angajator. Este posibil sa imi fie returnati banii achitati la oficiul postal pentru polita de asigurare.
22.03.2010 | Moraru V.
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform prevederilor art.22 din Legea nr.l593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală", persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual achită integral o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe anul respectiv.

Astfel, menţionăm că Dumneavoastră fiind inclusă în categoria de plătitori ai primei de asigurare în formă de sumă fixă, deţinînd respectiv statutul de persoană fizică neangajată ce se asigură în mod individual, aţi avut obligaţia legală de achitare a primei de asigurare în formă de sumă fixă.

De asemenea, comunicăm că potrivit prevederilor art.17 din Legea nr.l585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" din momentul încheierii contractului individual de muncă, angajatul participă la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală formă de contribuţie procentuală la salariu.

Totodată, comunicăm că, la moment legislaţia în vigoare nu reglementează situaţia de scutire a achitării primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu de către persoanele fizice, care la începutul anului de gestiune au achitat prima de asigurare în sumă fixă în termenul stabilit de alin.(l) art.22 din Legea nr.l583-VX din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" şi care pe parcursul anului de gestiune obţin statutul de persoană angajată.

Pentru a exclude achitarea dublă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a fost elaborat un proiect de lege care prevede că persoanele fizice care au achitat prima de asigurare în sumă fixă şi ulterior sau angajat, sunt scutite de achitarea primei în mărime procentuală pe parcursul anului de gestiune.

Reieşind din cele menţionate mai sus, comunicăm că după punerea în aplicare a proiectului dat, Dumneavoastră nu veţi achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ca angajat.

Buna ziua! Va rog mult sa-mi explicati ce trebuie sa intreprind in cazul in care angajatorul se eschiveaza de la plata Certificatelor medicale, in pofida faptului ca din salariu se retine plata pentru asigurarea medicala. Va multumesc anticipat!
22.03.2010 | Valentina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

La întrebarea D-voastră Compania Naţională de Asigurări în Medicină vă informează că plata certificatului medical nu ţine de competenţa CNAM, această problemă urmează a fi soluţionată de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Напишите пожалуйста. Правда ли,что если я имею индивидуальное предприятие,но я работаю на другой работе и с меня снимают налоги за полюс,я не обязуюсь покупать полюсь на предприятие??? Спасибо огромное.
21.03.2010 | Ольга
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, fondatorii de întreprinderi individuale, ce concomitent au statut de persoane angajate, vor achita prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense.

   Reieşind din prevederile menţionate mai sus fondatorii de întreprinderi individuale, ce concomitent au statut de persoane angajate, nu fac parte din categoriile de persoane ce urmează să achite prima de asigurare în sumă fixă.

buna ziua. spuneti, va rog, cite zile dureaza procedura de inregistrare a unei intreprinderi la CNAM? E posibil sa fie facuta procedura intr-o singura zi? 
19.03.2010 | andrei
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Conform Acordului privind furnizarea informaţiei din Registrul de stat al unităţilor de drept, încheiat între Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale la 22.06.05 şi modificat prin acordul adiţional nr.1 din 07.07.09, întreprinderea, instituţia, organizaţia nou creată se consideră înregistrată în calitate de Asigurat la CNAM la data înregistrării de stat şi obţinerii Înştiinţării despre înregistrare la CNAM, eliberată la momentul înregistrării de stat.

   Asiguratul se va adresa în scris agenţiei teritoriale a CNAM în a cărei rază teritorială se află sediul Asiguratului pentru obţinerea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală numai atunci cînd va avea persoane angajate, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea şi va achita primele de asigurare în mărimea, modul şi termenele stabilite de legislaţie.

spunetimi va rog eu am deschis intreprinderia in 2006 si  2007 am suspendato,am procurat polita de asigurare pe 2006.dar am primit o scrisoare de la CNAM si sint obligata so platesc din 2004,2005,2007,2008,2009.Eu in 2004 2005 nam fost in tara ear 2007 2008 2009 nam avut serviciu.dece eu trebuie sa platesc
18.03.2010 | CAROLINA
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

    Art.16, alin.(1) art.22 şi pct.3 din anexa nr.2 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc obligativitatea persoanelor fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care nu fac parte din nici una din categoriile asigurate din contul statului, de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

    Menţionăm faptul că în cazul în care Dumneavoastră nu va-ţi onorat obligaţiunile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală stabilite prin Lege, urmează să achitaţi restanţa pentru ultimii trei ani (2007-2009), în conformitate cu prevederile Regulamentului privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, aprobat prin HG nr1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative” şi art.267 alin.(1) din Codul Civil al Republicii Moldova. 

Multstimati angajati ai CNAM! Solicitam de la Dvs. informatie cu privire la posibilitatea si procedura care urmeaza a fi indeplinita, pentru procurarea politei de asigurare, pentru Biroul Individual de Avocati!  In asteptarea unui raspuns cit mai curind posibil, permiteti-ne sa va aducem multumiri anticipate! 
18.03.2010 | Bagrin Aurelia
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Conform pct.2 din anexa nr.2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, avocaţii fac parte din categoriile de persoane ce achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

   Totodată menţionăm că, conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010, nr.128-XVIII din 23.12.2009, avocaţii nu sunt incluşi în categoriile de plătitori în sumă fixă ce urmează să achite prima de asigurare cu reducere pentru anul respectiv de gestiune.

   În acest scop urmează să vă adresaţi la Agenţia teritorială a CNAM pentru a fi înregistrat ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a achita prima de asigurare în sumă fixă pînă la data de 31 martie 2010. În caz contrar, veţi fi penalizată conform prevederilor legislaţiei.

In iulie 2009 am inregistrat Intreprindere Individuala, sunt singurul angajat. Nu m-am inregistrat la CNAM, deoarece eram angajata la alta intreprindere si detineam polita de asigurare medicala. In 2010 m-am eliberat si mi-am procurat polita de asigurare medicala. Este nevoie de achitat asigurarea medicala, daca deja detin polita si ce penalitati sunt in cazul neinrejistrarii intreprinderii?
18.03.2010 | eugenia
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform Acordului privind furnizarea informaţiei din Registrul de stat al unităţilor de drept, încheiat între Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale la 22.06.05 şi modificat prin acordul adiţional nr.1 din 07.07.09, întreprinderea, instituţia, organizaţia nou creată se consideră înregistrată în calitate de Asigurat la CNAM la data înregistrării de stat şi obţinerii Înştiinţării despre înregistrare la CNAM, eliberată la momentul înregistrării de stat.

Totodată menţionăm că, Dumneavoastră ca fondator de întreprindere individuală (persoană neangajată) faceţi parte din categoriile de persoane ce urmează să achite prima de asigurare în sumă fixă.

Deci, pentru anul 2009, indiferent că posedaţi poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală eliberată ca angajat a altei intreprinderi, urma să vă prezentaţi la Agenţia teritorială a CNAM în raza căreia vă deserviţi cu lista de evidenţă nominală a persoanelor angajate la întreprinderea a cărei fondator sînteţi.

Totodată, menţionăm faptul că fondatorii de întreprinderi individuale achită prima de asigurare în sumă fixă numai în cazul în care nu sînt angajaţi. 

 Am procurat polita de asicurare medicala pe anul 2009, dar nu am folosit-o deloc. In august 2010 voi iesi la pensie, dar pana atunci am nevoie urgent de diagnostic si tratament, care nu poate fi aminat a unor boli, care s-au acutizat recent.  Spuneti Va rog, in acest caz as putea beneficia de asigurare medicala gratuita pe prima jumatate a a.2010,pina a iesi la pensie, sau sa mi se restituie banii pe polita pe care am procurat-o si n-am folosit-o in a.2009, de care am mare nevoie acum pentru a plati  serviciile medicale? Multumesc anticipat, Popa Ecaterina 02.03.2010
02.03.2010 | Popa Ecaterina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Reieşind din articolele 16 şi 22 ale Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice au obligaţia de a achita anual prima de asigurare obligatorie în sumă fixă în mod individual în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe anul respectiv.

   Totodată menţionăm, că persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe anul 2010 pînă la data de 31 martie a anului de gestiune, în baza art. 4 alin. (4) al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 nr. 128 din 23.12.2009, beneficiază de o reducere de 50% ce constituie 1239 lei.
    In ceea ce priveşte restituirea sumei achitate pentru poliţa de asigurare pentru anul 2009, indiferent de faptul dacă aţi beneficiat sau nu de asistenţă medicală în baza poliţei respective, suma nu se restituie şi nu poate fi transferată pentru anul 2010.
Vă rog să-mi explicaţi în baza cărui act legislativ sau normativ, persoana care a înregistrat o întreprintere individuală este obligată să achite poliţa de asigurare? 
01.03.2010 | vasile
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.4, alin (2) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.l585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, asiguratul este persoana fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi şi/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competenţa lui.

Totodată conform anexei nr.2 al Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau invalizilor, fac parte din categoriile de plătitori ce se asigură în mod individual şi respectiv urmează să achite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

Pensionara din transnistria si invalid de gr.II cu IDNO poate sa beneficieze de polita de asigurare medicala gratis, si de unde se poate de ridicat polita.
25.02.2010 | alla darovannaia
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform art.4, alin.(4), lit.i, j) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.l585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, pensionarii, invalizii neangajaţi fac parte din categoria de persoane pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.

Totodată, prevederile pct.12 şi 13 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006, poliţele de asigurare pentru persoanele neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, se eliberează în baza Listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, şi prezentate Agenţiilor teritoriale ale CNAM de către instituţiile responsabile de evidenţa acestor categorii de persoane. Instituţia responsabilă de prezentarea listelor persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat pentru cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul sunt comisiile pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în stînga Nistrului.

Pînă la constituirea comisiilor respective, DVS dacă aveţi împlinită vîrsta de pensionare conform legislaţiei RM, adică 57 ani, puteţi să Vă adresaţi la Agenţia Teritorială Bender, r-1 Anenii-Noi, sat. Varniţa, str. Tighinei 64 (tel. 0 265 46256), care în baza buletinului de identitate vă va elibera poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Buna, in cazul cind un pacient bolnav de cancer doreste sa se trateze peste hotare tarii si i se cere polita de asigurare, ce tip de asigurare se potriveste. Multumesc
25.02.2010 | Iurie
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Vă aducem la cunoştinţă, că la moment acoperirea din contul mijloacelor financiare ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală a cheltuielilor legate de tratamentul efectuat peste hotarele ţării, nu este posibilă.
Pentru efectuarea unui tratament peste hotarele ţării este necesară o asigurare facultativă de sănătate.

Nume:
E-mail:
Mesaj:
 
Verificare: