Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Ordine ale CNAM

 

     modificat prin:

Ø   Ordinul 117-A din 20.05.2019 privind modificarea Ordinului 555-A din 11 decembrie 2019 ,,Cu privire la aprobarea listei documentelor necesare pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală”;

modificat prin:

Ø  Ordinul nr.283-A din 13.07.2018 cu privire la modificarea Ordinului CNAM nr.368-A din 19.08.2015 „Despre aprobarea formularelor listelor de evidență nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”; 

 

Loading ...