Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Ordine ale CNAM

 

             Modificat prin:

Ø Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM  nr.205/94-A din 19.03.2015 "Cu privire la modificarea Ordinului MS şi CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 "Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală" " (Anexa nr.1: Abrogat Formular 1-16/d (), Anexa nr.2 Formular 1-23/d () );

Ø  Ordinul comun al MS și CNAM nr. 248/126A din 28.03.2017 cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM nr. 205/94-A din 19.03.2015 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală” (formularul nr. 1-23/d);

     modificat prin:

Ø   Ordinul 117-A din 20.05.2019 privind modificarea Ordinului 555-A din 11 decembrie 2019 ,,Cu privire la aprobarea listei documentelor necesare pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală”;

modificat prin:

Ø  Ordinul nr.283-A din 13.07.2018 cu privire la modificarea Ordinului CNAM nr.368-A din 19.08.2015 „Despre aprobarea formularelor listelor de evidență nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”; 

Loading ...