Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Transparenţa decizională

Responsabil de coordonarea şi monitorizarea procesului de asigurare a transparenţei în procesul decizional în cadrul CNAM:

dna Mariana Gulian, şef-adjunct Direcţia juridică, 
mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru 12, tel.223317

 

 

Loading ...