Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Poliţa medicală este documentul de acces în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Accesaţi aici modelul de poliţă.

Agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină eliberează fiecărei persoane poliţa de asigurare medicală. Aceasta este completată şi eliberată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea nr.1015 din 05.09.2006 a Guvernului „Cu privire la aprobarea unor acte normative”.

Valabilitatea poliţei de asigurare medicală poate fi verificată aici.

Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se obţine prin încadrarea în una din cele trei categorii:

1. Angajaţi
Prima AOAM pentru angajat se calculează în funcţie de contribuţia procentuală din salariu şi din alte recompense. Perioada activă a poliţei medicale este echivalentă cu termenul de angajare.

2. Persoane asigurate de Guvern
Sunt 15 categorii de persoane asigurate de stat.

3. Persoane care se asigură în mod individual

Acestea achită prima în sumă fixă. Poliţa medicală este valabilă până pe 31 decembrie a anului pentru care a fost achitată prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Persoana asigurată beneficiază de întregul volum de asistenţă medicală prevăzut în Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

 
Cum achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă
I. Dacă sunteţi proprietar de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, și nu vă încadrați în categoria de persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari și nu sunteți concomitent avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, patentar, fondator de întreprindere individuală, arendaș sau arendator:
1. Vă adresaţi la Serviciul de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion. Datele de contact le găsiţi aici.
2. Prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă că vă încadraţi în categoria de proprietar de teren cu destinaţie agricolă.
3. Primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare.
4. Cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal al ÎS Poşta Moldovei.
5. Prezentaţi dovada de plată Serviciului de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion.
Proprietarii de teren cu destinaţie agricolă beneficiază de reduceri de 75%, dacă achită prima AOAM până pe 31 martie.

II. Dacă sunteţi fondatori de întreprinderi individuale, arendaşi, arendatori, deţinători de patentă sau nu sunteţi angajaţi şi nici asiguraţi de Guvern:
1. Anual, până la 31 martie, achitaţi prima AOAM cu reduceri de 50% la orice oficiul poştal al ÎS „Poşta Moldovei”, prezentand doar buletinul de identitate.
2. După data de 31 martie, pentru achitarea primei de asigurare vă adresaţi la Serviciul de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion şi efectuaţi următorii paşi:
a. prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre următoarele categorii: fondator de întreprindere individuală; deţinător de patentă; arendaş; arendator; persoane neangajate şi neasigurate de Guvern;
b. primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare;
c. cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal al ÎS Poşta Moldovei;
d. prezentaţi dovada de plată Serviciului de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion. Datele de contact le găsiţi aici.

III. Dacă sunteţi notari publici, executori judecătoreşti, avocaţi şi mediatori neangajaţi:
1. Vă adresaţi la Serviciul de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion.
2. Prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menţionate.
3. Primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare.
4. Cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal.
5. Prezentaţi dovada de plată Serviciului de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion. Datele de contact le găsiţi aici.
______________________________
Persoanele obligate să se asigure în mod individual au opţiunea de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi de sine stătător, prin transfer bancar. Pentru a afla contul bancar apelaţi serviciul telefonic al CNAM (tel. 0 800 99999) sau Serviciul de relaţii cu beneficiarii al CNAM din raion.
Totodată, puteţi genera codul IBAN de sine stătător, urmând link-ul http://mf.gov.md/iban şi folosind codul ECO 122200.
După achitare prezentaţi Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM dovada de plată şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile de plătitori ai primelor de asigurare.
Persoanele care nu deţin poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe suport de hârtie se pot adresa la serviciile teritoriale de relaţii cu beneficiarii ale CNAM pentru a intra în posesia documentului.
 
Loading ...