Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Procurarea de servicii medicale pentru anul 2023

CNAM a demarat procedura de procurare a serviciilor medicale pentru anul 2023

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a lansat marți, 20 septembrie, procedura de depunere a actelor în vederea procurării de servicii medicale pentru anul 2023.

Astfel, prestatorii de servicii medicale care doresc să ofere servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2023 urmează să prezinte până în data de 18 octombrie 2022 următoarele documente: cererea-tip pentru contractare în sistemul AOAM pentru 2023; cartela-tip a prestatorului de servicii medicale; actele de fondare şi de activitate (statut, regulament, hotărâre de fondare etc. în copie); decizia (ordinul) de numire în funcție a conducătorului (copie); certificatul de acreditare și scrisoarea de însoţire la acesta (copie), inclusiv filialele; autorizaţie sanitară de funcţionare a obiectivelor (copie), inclusiv a filialelor; certificat de deschidere a conturilor bancare (original); extras din Nomenclatorul prestatorilor de servicii medicale, aprobat de Ministerul Sănătăţii cu indicarea capacității și profilurilor medicale (copie); certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (copie).

Prestatorii încadrați în practica liberă a medicului de familie vor prezenta suplimentar: actul de identitate al titularului practicii medicului de familie (copie); certificatul de titular al practicii medicului de familie din Registrul național al practicilor medicului de familie (copie); declarația de fondare a Centrului medicilor de familie; contractul de reciprocitate (preluarea activităţii medicale pentru o perioadă) (copie); lista medicilor de familie care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Medicilor de Familie/Cabinetului individual al medicului de familie/prestatorului privat cu teritoriul de deservire, conform nomenclatorului.

Toți prestatorii vor înainta ofertele pe tipuri de asistență medicală: asistență medicală primară, asistență medicală specializată de ambulatoriu, inclusiv stomatologică, asistență medicală spitalicească, servicii medicale de înaltă performanță, servicii medicale de dializă, îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu, îngrijiri paliative.

Solicitanții de a se încadra pentru prima dată în sistemul AOAM vor depune actele la Direcţia contractarea prestatorilor de servicii medicale a CNAM (adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46).

Prestatorii de servicii medicale care sunt încadrați în sistem vor depune cererea-tip, cartela-tip, oferta conform tipurilor de asistență medicală şi, după caz, vor actualiza actele din dosar.

Astfel, prestatorii de nivel republican, departamental şi privat vor prezenta actele la Direcţia contractarea prestatorilor de servicii medicale a CNAM (mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46), cu expedierea ofertelor și în format electronic la adresa de e-mail: oferta@cnam.gov.md, iar prestatorii de servicii medicale care se află în raza de deservire a agenţiilor teritoriale ale CNAM vor depune documentele la agențiile teritoriale, expediind ofertele și la adresele de e-mail indicate mai jos: 

- AT Centru, mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 18, e-mail: at.centru@cnam.gov.md;

- AT Nord, mun. Bălți, str. Sfântul Nicolae, 5A, e-mail: at.nord@cnam.gov.md;

- AT Sud,  mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 16, e-mail: at.sud@cnam.gov.md;

- AT Vest, mun. Ungheni, str. Romană, 27A, e-mail: at.vest@cnam.gov.md;

- AT Est, or. Căușeni, str. Iurie Gagarin, 54, e-mail: at.est@cnam.gov.md.

 

Formularele-tip ale actelor necesare pot fi descărcate mai jos.  

 

 

Loading ...