Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
CNAM a demarat procesul de contractare a prestatorilor de servicii medicale pentru 2020

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a lansat luni, 7 octombrie, procesul de contractare pentru anul 2020 a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM).

Astfel, instituţiile medico-sanitare care doresc să presteze servicii în cadrul AOAM urmează să prezinte până pe 30 octombrie 2019 documentele specificate în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 254-A din 7 octombrie 2019 al CNAM cu privire la contractarea prestatorilor de servicii medicale pentru anul 2020.

Prestatorii de nivel republican, precum și instituțiile departamentale şi private vor depune documentele respective la Direcţia contractare a CNAM, adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46, iar cele de nivel municipal şi raional – la agenţiile teritoriale ale CNAM.

Comisia CNAM de coordonare a contractării instituţiilor medico-sanitare va stabili către 5 noiembrie lista prestatorilor de servicii medicale cu care urmează a fi semnat contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Ordinul nr. 254-A din 7 octombrie 2019 al CNAM cu privire la contractarea prestatorilor de servicii medicale pentru anul 2020 poate fi accesat aici, precum şi pe pagina web a CNAM – cnam.md, la rubrica „Legislaţie”, subrubrica „Ordine ale CNAM”.

Loading ...