Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Consiliul de administraţie

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
      


 

1. 

CAZAN Roman

- secretar general adjunct al Guvernului, preşedinte al Consiliului

2. 

STRATAN Valentina

- deputat în Parlamentul Republicii Moldova

3. 

OHOTNICOV Alexandru

- şef al Direcţiei generale drept, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

4. 

SCUTELNIC Rodica

- secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (în domeniul asistenței medicale)

5. 

RUSU Nelea

- secretar de stat al Ministerului Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale (în domeniul asigurărilor sociale și medicale)

6. 

APOSTU Maia

- şef al Secţiei politica fiscală şi bugetul de stat, Ministerul Economiei

7. 

AMBROSII Ana

şef interimar al Secţiei finanţele în domeniul ocrotirii sănătăţii, Ministerul Finanţelor

8. 

CABA Pavel

- vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova

9. 

CAMINSCHI Vladislav

- şef al Direcţiei relaţii interne şi externe, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

10. 

ŞCHIOPU Olga 

- preşedinte al Uniunii Instituţiilor Medico -Sanitare Private din Republica Moldova

11. 

SAINCIUC Sergiu

- vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

12.

POPOVICI Aurel

- președinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova

13.

STRESTIAN Margareta

- preşedinte al Federaţiei Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova

14.

EŢCO Constantin

- vicepreşedinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova

15.

ISAC Valerian 

- director, Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus-Moldova” 

 

 

 

 

 

Loading ...