Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Consiliul de administraţie

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
      


 

1. 

Adrian Ermurachi

- secretar general adjunct al Guvernului, preşedinte al Consiliului

2. 

Viorica Stratiev

- consultant principal în Direcţia generală juridică, Secretariatul Parlamentului

3. 

Galina Balmoș

- consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale, Aparatul Preşedintelui

4. 

Nelea Rusu

- secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

5. 

Lilia Gantea

- şef Secţie planificare asigurări sociale şi medicale, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

6. 

Victoria Blănuţă

- şef Secţie modelare şi prognozare economică, Ministerul Economiei şi Infrastructurii

7. 

Ana Ambrosii 

consultant principal, Secţia finanţele în sănătate şi protecţie socială din cadrul Direcţiei politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanţelor

8. 

Pavel Caba

- vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova

9. 

Valeriu Beregoi

- membru al Consiliului de Conducere al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova

10. 

Olga Şchiopu

- preşedinte al Uniunii Instituţiilor Medico -Sanitare Private din Republica Moldova

11. 

Sergiu Sainciuc

- vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

12.

Aurel Popovici

- președinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova

13.

Margareta Strestian

- preşedinte al Federaţiei Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova

14.

Ghenadie Curocichin

- preşedinte al Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica Moldova

15.

Valerian Isac

- director, Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus-Moldova” 

 

 

 

 

 

Loading ...