Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Distribuitori de medicamente
În atenţia deţinătorilor de certificate de înregistrare a medicamentelor!
Termenul limită de depunere a cererilor de evaluare a medicamentelor incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu al unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie (Anexa 1, Secţiunea II, Capitolul 1 şi Capitolul 2, subpunctul 2.1 a Ordinului comun Nr.492/139 din 22.04.2013 cu modificările şi completările ulterioare) a fost extins până pe 30 aprilie 2017.
Decizia de a prelungi cu o lună acest termen a fost luată în cadrul şedinţei din 30 martie a Consiliului pentru includerea/excluderea medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Menţionăm că până pe 31 martie nu au fost înregistrate cereri de evaluare pentru unele denumiri comune internaţionale, şi anume Allopurinolum, Ampicillinum, Cefiximum, Cefpodoximum, Colchicinum, Dipyridamolum, Dimethylsulfoxid, Drotaverinum, Metamizoli Natrium, Neostigmini Methylsulfhas, Nicergolinum, Ofloxacinum, Propranololum, Vincaminum.
Preparatele pentru care nu vor fi prezentate cereri de evaluare până la data limită de 30 aprilie vor fi excluse din lista medicamentelor compensate.
Cererea şi dosarul pentru evaluarea medicamentului vor fi depuse la CNAM, pe suport de hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.În atenţia deţinătorilor de certificate de înregistrare a medicamentelor!
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) reaminteşte, că în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii şi al CNAM nr. 733/500A din 23.09.2016, denumirile comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor destinate  tratamentului episodic efectuat în staţionare de zi, cabinete de proceduri, la domiciliu (Capitolul 1 și Capitolul 2, subpunctul 2.1, Secţiunea II din Anexa nr.1 la Ordinul nr. 492/139A din 22 aprilie 2013) au fost incluse pe un termen de şase luni în lista medicamentelor compensate.
Pentru menţinerea ulterioară a acestora în listă, deţinătorii de certificate de înregistrare a medicamentelor urmează să depună până pe 31 martie 2017, la CNAM, cererile şi dosarele pentru evaluarea medicamentelor sus-menţionate.  
Secretariatul Consiliului pentru medicamente compensate va examina şi evalua dosarele depuse conform procedurii stabilite în Regulamentul privind mecanismul de includere/excludere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul nr.600/320 din 24.07.2015 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM.  
Până la expirarea termenului limită, Consiliul pentru medicamente compensate va lua decizia privind menţinerea sau excluderea în/din Lista medicamentelor compensate a DCI destinate tratamentului episodic.  
Amintim că, începând cu 1 octombrie 2016,  Lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu Denumirile Comune Internaţionale (DCI) destinate  tratamentului episodic efectuat în staţionare de zi, cabinete de proceduri, la domiciliu.

 Lista DCI compensate pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie.

Procedura de elaborare şi modificare a Listei medicamentelor compensate din fondurile AOAM

Procedura de elaborare şi modificare a Listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare Listă), criteriile de includere şi excludere din Listă, modul de organizare a activităţii Consiliului şi Secretariatului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), principiile de compensare a medicamentelor din fondurile AOAM  sunt reglementate prin Regulamentul privind mecanismul de includere a  medicamentelor pentru compensare din fondurile AOAM (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul 600/320 din 24.07.2015 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM. Pentru detalii accesaţi link-ul.

Scurtă descriere a procedurii: compensarea din fondurile AOAM se efectuează pentru medicamentele ce sunt utilizate în tratamentul în condiţii de ambulator pentru maladiile prioritare stabilite de Ministerul Sănătăţii în principalele documente de politici şi care au dovada unui impact pozitiv asupra nivelului morbidităţii cu maladii cronice, mortalităţii şi invalidităţii primare.
Responsabil de luarea deciziei de includere a unui medicament în lista medicamentelor compensate din fondurile AOAM este prin vot majoritar Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, instituit prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare: Secretariat).
Pentru includerea unui medicament în lista celor  compensate din fondurile AOAM se depune cererea de către producător sau reprezentantul oficial al acestuia, sau întreprinderea care importă şi/sau distribuie medicamentele (în continuare – operatorul economic), de model aprobat, conform anexei nr.1 la Regulament. Model cerere
Cererea poate fi depusă la Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile AOAM, la adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 (cancelaria) şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.
Cererea urmează a fi însoţită de argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.
Sunt acceptate pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală  medicamentele sigure, calitative şi cost-eficiente, ce corespund principiilor stipulate în regulament (principiul valorii umane, principiul necesităţii şi solidarităţii, principiul cost-eficienţei şi cel al  transparenţei), şi  următoarelor cerinţe ( cerinţele pentru acceptare).
 

Ghid pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente în lista de medicamente compensate în Republica Moldova;

 

 Lista medicamentelor depuse spre examinare.

Loading ...