Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Distribuitori de medicamente

Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile AOAM

   Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare listă), criteriile de includere şi excludere din listă, modul de organizare a activităţii Consiliului şi Secretariatului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), principiile de compensare a medicamentelor din fondurile AOAM  sunt reglementate prin Regulamentul privind mecanismul de includere a  medicamentelor pentru compensare din fondurile AOAM, aprobat prin Ordinul 600/320 din 24.07.2015 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM. Pentru detalii accesaţi link-ul.

   Compensarea din fondurile AOAM se efectuează pentru medicamentele ce sunt utilizate în tratamentul în condiţii de ambulator pentru maladiile prioritare stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în principalele documente de politici şi care au dovada unui impact pozitiv asupra nivelului morbidităţii cu maladii cronice, mortalităţii şi invalidităţii primare.

   Responsabil de luarea deciziei de includere a unui medicament în lista celor compensate din fondurile AOAM este prin vot majoritar Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, instituit prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. .

   Pentru evaluarea preparatelor în vederea includerii acestora în listă, solicitanții (orice persoană fizică sau juridică) depun dosarul care include: cererea (descarcă modelul de cerere), scrisoare de însoțire, argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.

   Dosarele sunt depuse la adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 (Serviciul secretariat şi monitorizare) şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.

 Pentru detalii, contactaţi Secţia medicamente din cadrul Direcţiei contractare a CNAM la numerele de telefon: 022 78 02 57, 022 78 02 58.

   Sunt acceptate pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală medicamentele sigure, calitative şi cost-eficiente, ce corespund principiilor (principiul valorii umane, cel al necesităţii şi solidarităţii, principiul cost-eficienţei şi cel al transparenţei) și cerințelor stipulate în regulament.

Ordinul comun al Ministrului sănătății și Directorului general CNAM nr.226/40-A din 10.03.2022 „Cu privire la aprobarea Listei denumirilor dispozitivelor medicale pentru care urmează a fi depuse dosare spre compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”

Ordinul ministrului sănătății și al Directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.775/187-A din 11 august 2022 „Cu privire la aprobarea maladiilor prioritare pentru care urmează a fi depuse dosare a medicamentelor în scopul includerii spre compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada 2022-2023”

Ghidul pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente în lista de medicamente compensate în Republica Moldova

1.    Medicamente propuse spre includere în listă

Informație cu privire la medicamentele pentru care au fost depuse cereri în anul 2022 în vederea compensării din fondurile AOAM (Actualizare din data de 01 decembrie 2022)

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anul 2021

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anul 2018

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anii 2015-2017

Decizia Consiliului pentru medicamente compensate urmare a şedinţelor din data de 24.05.2018, 12.04.2018, 14.03.2018, 06.03.2018 
Decizia Consiliului pentru medicamente compensate urmare a şedinţelor din data de 19.06.202018.09.202029
.10.202011.12.2020, 15.12.2020, 30.12.2020

Decizia Consiliului pentru medicamente compensate urmare a şedinţelor din data de 12.02.2021, 16.03.2021, 09.04.2021, 15.07.2021, 24.09.2021, 02.12.202123.12.2021

Decizia Consiliului pentru medicamente compensate urmare a şedinţelor din data de 30.03.202206.06.2022Decizia 14.06.2022Decizia 28.06.2022, Decizia 02.08.2022, Decizia 21.10.2022, Decizia 22.11.2022

Loading ...