Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Declarația electronică
    Pentru a utiliza serviciul „Declaraţie electronică”, efectuaţi următorii paşi:
  1. Vă înregistraţi pe site-ul https://servicii.fisc.md în calitate de persoană juridică (Înregistrează-te acum).
  2. La adresa de e-mail indicată la înregistrare veţi primi un mesaj cu link-ul pentru confirmarea înregistrării.
  3. Contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon (022) 822-222, pentru programare.
  4. În baza programării, la data şi ora stabilită vă prezentaţi pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, et. 2, bir. 220, pentru semnarea acordului de prestare a serviciului şi primirea semnăturilor electronice de autentificare. Neplătitorii de TVA achită o taxă unică la înregistrarea în sistem.
  5. Vă autentificaţi pe portalul servicii.fisc.md.
  6. Selectaţi serviciul „Declarație electronică”.
  7. Accesaţi compartimentul „Declarații”.
  8. Selectaţi butonul „Declarație nouă”.


8. Accesaţi „Declarații CNAM” şi completaţi formularul necesar.
 


    Notă: 
Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l) şi lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului (formularul 2-04/l)trebuie să fie prezentate pînă la data de a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (pct. 9 din HG nr. 1015  din  05.09.2006).

Loading ...