Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Prezentarea online a informației privind persoanele asigurate
Canalul electronic de raportare „Declaraţie electronică” oferă instituţiilor obligate să țină evidența categoriilor de persoane asigurate de Guvern, agenţilor economici, altor structuri posibilitatea de a depune online listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului (formularul 2-04/l) și a informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă. 

Pentru prezentarea listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern (formularele 2-04/l) și a informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă, către CNAM, prin canalul electronic, aveţi nevoie de semnătură electronică (digitală) cu forţă juridică. Pentru a obţine semnătura electronică accesaţi:

 

 

IMPORTANT: 

Începând cu 1 aprile 2019, tabelul Nr. 2 din Formularul Tipizat IPC 18 a fost substituit cu un nou formular –Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă(Forma IRM 2019).
Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.
În cazul persoanelor care se angajează și se eliberează pe parcursul a 10 zile din data angajării, în Informația (Forma IRM19) se vor efectua 2 înscrieri.
Forma IRM19 se va completa în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru următoarele situații ce țin de raporturile de muncă:
- în cazul angajării sau modificării /încetării raporturilor de muncă;
- aflarea persoanei în perioada unui risc asigurat (îngrijire a copilului până la 3 ani, îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani, concediul paternal);
- stabilirea unei funcții care acordă dreptul la pensie în condiții speciale (în cazul respectiv, nu se întocmește ordinul de către angajator).
Totodată, informația aferentă raporturilor de muncă (reflectate în col 8-10), pînă la 1 aprilie 2019 se va prezenta SFS în Tabelul nr. 2 din Darea de seamă (Forma IPC18). Odată cu introducerea în vigoare a Formularului IRM 19 Tabelul nr. 2 din Darea de seamă (Forma IPC 18) nu se va mai completa.
Notă: Informația (forma IRM19) pentru persoanele ce nu dețin IDNP se prezintă suplimentar, agențiilor teritoriale și reprezentaților CNAM pe suport de hîrtie.

 

Loading ...