Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Prezentarea online a informației privind persoanele asigurate
Canalul electronic de raportare „Declaraţie electronică” oferă instituţiilor obligate să țină evidența categoriilor de persoane asigurate de Guvern, agenţilor economici, altor structuri posibilitatea de a depune online listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului (formularul 2-04/l) și a informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă. 

Pentru prezentarea listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern (formularele 2-04/l) și a informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă, către CNAM, prin canalul electronic, aveţi nevoie de semnătură electronică (digitală) cu forţă juridică. Pentru a obţine semnătura electronică accesaţi:

 

 

IMPORTANT: 
   Din 1 ianuarie 2018, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED08) şi a informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă sunt incluse în darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (formularul tipizat IPC 18). Astfel, informaţia privind modificarea relaţiilor de muncă şi suma primelor calculate şi reţinute se prezintă lunar Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii imediat următoare celei de gestiune, de către următoarele entităţi: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, notarii publici, avocaţii şi executorii judecătoreşti, care folosesc munca salariată a angajaţilor. Totodată, în cazul survenirii riscului asigurat (maladie sau afecţiune) până la data prezentării formularului IPC18, entitatea va furniza imediat datele despre iniţierea relaţiilor de muncă prin intermediul serviciului electronic Declaraţia CNAM sau pe suport de hârtie la agenţiile teritoriale şi reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Prezentarea datelor în format electronic sau pe suport de hârtie în cazul survenirii riscului asigurat nu scuteşte contribuabilii de obligaţia de a include informaţia şi în formularul IPC18.

Loading ...