Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Aparatul central
Adresa poștală:
MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 46
e-mail: info@cnam.gov.md

    Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999
(apel gratuit din orice rețea națională de telefonie)
 

Nume, prenume
Funcţia
Nr. telefon
Dumitru Parfentiev director general 022 780-310
Stici Daniel vicedirector general 022 780-316
vicedirector general
022 780-316
Gulian Mariana
șef Direcţie juridică
022 780-299
Tofan Gabriela şef Direcţie management strategic şi resurse umane 022 780-244
Rebeja Ecaterina
şef Direcţie economie şi finanţe
022 780-277
Damaşcan Ghenadie
şef Direcţie contractare şi relaţii cu prestatorii
022 780-250
Ulianovschi Ala
şef Direcţie generală calitate, evaluare şi control
022 780-199
Garam Iuliana şef Direcţie relaţii cu beneficiarii 022 780-233
Şura Costel
şef Direcţie sisteme informaţionale şi e-transformare
022 780-279
Semeniuc Anastasia şef Direcţie profilaxie 022 780-231
Zadnipru Mariana şef Secţie analiză şi economie în sănătate 022 780-293
  şef Secţie medicamente 022 780-255
Lifciu Maria şef Serviciu relaţii internaţionale 022 780-228
Cîrlic Sergiu
şef Serviciu audit intern
022 780-242
Munteanu Silvia şef Serviciu de informare şi
comunicare cu mass-media
şi purtător de cuvînt
022 780-227

 

 Orele de primire

  

Amplasarea

 

 

Loading ...