Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Aparatul central
Adresa poștală:
MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 46
e-mail: secretariat@cnam.gov.md

    Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999
(apel gratuit din orice rețea națională de telefonie)
 

Nume, prenume
Funcţia
Nr. telefon

Valentina Buliga

director general

022 780-310

Adrian Jucican

prim-vicedirector general

022 780-314

Iurie Osoianu

vicedirector general

022 780-315

Denis Valac

vicedirector general

022 780-318

Mariana Gulian

şef direcţia juridică

022 780-307

Sergiu Negritu

şef direcţia economie şi finanţe

022 780-270

Ghenadie Damaşcan

şef direcţia contractare

022 780-250

Andrei Rotaraș

şef direcţia relaţii cu beneficiarii

022 780-235

Ala Ulianovschi

şef direcţia evaluare şi monitorizare

022 780-199

Igor Palii

şef direcţia administrare, logistică şi securitate internă

022 780-266

Gabriela Tofan

şef secţia management strategic

022 780-244

Chifac Ghenadie

șef secţia tehnologii informaţionale

022 780-299

Maria Lifciu

şef serviciul colaborare internaţională

022 780-228

Corina Ignat

şef serviciul resurse umane

022 780-243

Sergiu Cîrlic

şef serviciul audit intern

022 780-242

Silvia Munteanu

şef serviciul de informare şi comunicare cu mass-media

022 780-227

 

 Orele de primire

  

Amplasarea

 

 Orele de primire

  

Amplasarea

 

 

Loading ...