Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Proiect de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului"

   Proiect de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului".
   Proiectul în cauză a fost elaborat întru realizarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 44 din 26.01.2012, Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 797 din 26.10.2012 precum şi în vederea racordării cadrului normativ la prevederile cadrului legislativ în vigoare.
   Recomandările pot fi prezentate dnei Şarco Diana, până pe 9 ianuarie 2013, prin   e-mail:dsarco@cnam.md sau la numărul de telefon: 022 223317.
 
   Notă de argumentare la proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" .

Loading ...