Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

CNAM a iniţiat verificarea datelor din reţetele pentru medicamentele compensate

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) face unele precizări în legătură cu informaţiile privind eliberarea medicamentelor compensate fără indicarea codului de identificare a beneficiarului, apărute în presă în urma prezentării de către Curtea de Conturi a raportului de audit privind executarea fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în 2016.

Astfel, pentru elucidarea situaţiei, CNAM a iniţiat verificarea reţetelor eliberate anul trecut pentru medicamentele compensate prin contrapunerea datelor din reţetele pe suport de hârtie cu cele din sistemul informaţional “Medicamente compensate”. Pe parcursul săptămânii curente au fost supuse controlului aproape jumătate din numărul total de peste 200 de reţete care în sistemul informaţional în locul codului de identificare aveau indicate zerouri.

În urma verificării s-a constatat că în toate reţetele pe suport de hârtie examinate este indicat numele, prenumele pacientului, precum şi codul de identificare al acestuia, dar nu zerouri. Totodată, medicamentele prescrise pe reţetele respective au fost eliberate nu la trei persoane, cum apare în sistemul informaţional şi în concluziile Curţii de Conturi, ci la diferiți pacienți cu diferite vârste. Menţionăm că în toate rețetele evaluate codul medicamentului eliberat și suma compensată corespund cu datele din sistemul informaţional.

Menţionăm că la această situaţie s-a ajuns în urma unei erori umane la introducerea de către farmacii a datelor din rețeta pe suport de hârtie în sistemul informaţional, iar CNAM urmează să solicite explicaţii de la reprezentanţii farmaciilor care au admis astfel de erori.

Prin urmare, în cazurile sus-menţionate, mijloacele fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nu au fost prejudiciate, în condiţiile în care informaţiile din rubricile privind codul medicamentului și sumele compensate au fost introduse corect şi corespund atât pe formularul reţetei, cât şi în sistemul informaţional, iar pacienţii au confirmat prin semnătură primirea medicamentelor.

CNAM va continua să verifice corespunderea datelor din sistemul informaţional “Medicamente compensate” cu cele din reţetele pe suport de hârtie în toate cazurile menţionate în raportul de audit al Curţii de Conturi şi va veni ulterior cu informaţii suplimentare cu referire la rezultatele evaluării.