Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Au fost desemnaţi câştigătorii concursurilor de proiecte privind profilaxia şi prevenirea riscurilor de îmbolnăvire de HIV şi ITS și reducerea riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a desemnat în cadrul ședințelor din 20 și 25 mai câştigătorii a două concursuri cu privire la selectarea proiectelor de profilaxie.

Astfel, învingătorul concursului repetat de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de HIV şi ITS pentru regiunea de nord a țării este Asociația Obștească „Uniunea pentru Echitate și Sănătate”, care a depus proiectul „Extinderea accesului la servicii de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare din nordul Republicii Moldova”. Scopul principal al proiectului constă în asigurarea accesului la servicii de prevenire a HIV și ITS pentru un număr de 700 de beneficiari din regiunea de nord a ţării. Volumul mijloacelor financiare ce urmează a fi alocate din fondul măsurilor de profilaxie pentru realizarea proiectului respectiv este de 717,6 mii de lei.

Asociația Obștească „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” a fost desemnat și câștigător al concursului de selectare a proiectelor de reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile, la care a depus proiectul „Fortificarea accesului la servicii extinse de prevenire, suport și asistență medicală pentru consumatorii de droguri și lucrătoarele sexuale din nordul Republicii Moldova”. Scopul principal al proiectului constă în asigurarea accesului la servicii de reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile pentru 700 de beneficiari din regiunea de nord a ţării. Volumul mijloacelor financiare ce urmează a fi alocate din fondul măsurilor de profilaxie pentru realizarea proiectului respectiv este de 585 de mii de lei.

Un alt învingător al concursului de selectare a proiectelor de reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile este Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”. Proiectul prezentat de asociaţie se numeşte „Reducerea riscului de răspândire a infecției HIV în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV, condiționat de consumul de droguri injectabile” şi are drept obiectiv asigurarea accesului la servicii de reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile pentru 1609 beneficiari din regiunile de centru și sud ale țării. Valoarea totală a lui este de circa 1 milion 250 de mii de lei.

Toate cele trei proiecte desemnate câștigătoare vor fi implementate în perioada iunie-decembrie 2022.

În cadrul ședinței din 25 mai, Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a demarat evaluarea dosarelor depuse la concursul repetat de selectare a proiectelor privind profilaxia şi prevenirea tuberculozei, desfăşurat în perioada 22 aprilie–12 mai 2022. După finalizarea evaluării, vor fi anunțați și câștigătorii acestui concurs.